Ministerka Martina Lubyová dnes odovzdala maturitné vysvedčenia trnavským študentom

05.06.2019
     Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Lomonosovej ulici v Trnave si dnes prevzali z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej svoje maturitné vysvedčenia. Išlo o študentov troch študijných odborov - kuchár, vlasová kozmetika a podnikanie v stavebníctve.
     Podľa ministerky Martiny Lubyovej bolo stretnutie s trnavskými maturantmi  symbolickým odovzdaním maturitných vysvedčení všetkým študentom, ktorí v týchto dňoch úspešne zvládli skúšku z dospelosti. Návšteva v Trnave, na SOŠ obchodu a služieb, nebola podľa jej slov náhodná. Zavítala sem práve vďaka veľkému počtu škôl v tomto regióne zapojených do systému duálneho vzdelávania.   
     Počas svojho krátkeho príhovoru sa ministerka školstva poďakovala vedeniu Trnavského samosprávneho kraja za podporu, ktorú venuje odbornému vzdelávaniu a pedagogickému zboru za prípravu kvalitných absolventov pre trh práce.
     Prítomných študentov zároveň vyzvala, aby sa ich vzdelávanie úspešne absolvovanou maturitnou skúškou neskončilo, ale v rámci celoživotného vzdelávania na sebe neustále pracovali, získavali nové vedomosti a zručnosti, ktoré bude spoločnosť o pár rokov od nich vyžadovať. Na záver vyslovila želanie, aby sa stali úspešnými ľuďmi a svoju pracovnú kariéru budovali na Slovensku.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku