Minister vyjadril podporu myšlienke rozvoja spolupráce vysokých škôl a podnikov v regióne

10.05.2016
     Pripravovaná konferencia na tému regionálneho rozvoja a spolupráce vysokých škôl a podnikov v regióne bola jednou z tém stretnutia ministra školstva Petra Plavčana a viceprezidenta spoločnosti EURASHE Michala Karpíška.
     Úloha vysokých škôl v regióne, inovácie, výskum a uplatňovanie získaných znalostí do reálneho života sú celoeurópskymi témami a týkajú sa i Slovenska. Organizovanie medzinárodnej konferencie v predsedajúcej krajine Európskej únie by významnou mierou prispelo ku skvalitneniu vzájomne výhodnej spolupráce. Stretnutie má zodpovedať na otázky, ako majú regionálne vysoké školy podporovať rozvoj podnikania, ale aj to, čo môžu podniky očakávať od vysokých škôl, resp. v čom si môžu byť obe strany navzájom užitočné.
     „Téma samotnej konferencie je veľmi zaujímavá. Výskumná činnosť vysokých škôl a jej pretavenie do inovácií zo strany podnikov je cennou spoluprácou pre obe strany“, zhodnotil návrh zorganizovať konferenciu minister a vyjadril jej podporu.

    EURASHE je európska politická reprezentácia profesijne zameraných vysokých škôl, univerzít aplikovaných vied. Je hlavným zástupcom odborného vysokého školstva (RP) v Európe a ako svoje poslanie vidí práve proces harmonizácie v danom odvetví naprieč EHEA (The European Higher Education Area).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku