Navigácia

Minister školstva vystúpil na zasadnutí Rady ministrov EÚ v Bruseli: Mobilita vo vysokoškolskom vzdelávaní by mohla priniesť riešenia na zabránenie odlivu mozgov

Minister školstva Tomáš Drucker vystúpil na Rade ministrov EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Za okrúhlym stolom prebehla diskusia s cieľom podporiť rozširovanie spoločných vzdelávacích programov medzi univerzitami v členských štátoch. Rezort školstva súhlasí s riešeniami, ktoré zvyšujú prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zároveň zmierňujú riziko odlivu mozgov.

Jednou z priorít rezortu školstva je rozširovanie spoločných vzdelávacích programov medzi univerzitami v členských štátoch. Podľa ministra Druckera by Európska únia mala podporovať intenzívnejšiu spoluprácu a partnerstvá pri poskytovaní vzdelávacích programov medzi špičkovými vysokoškolskými inštitúciami s univerzitami nižšieho rangu v členských štátoch. Aj o tomto diskutovali ministri jednotlivých krajín za okrúhlym stolom, kde vzájomne zdieľali dobrú prax. Cieľom diskusie bolo podporiť spravodlivú a vyváženú mobilitu pre všetkých občanov v rámci Európskeho vzdelávacieho priestoru.

„Slovensko výrazne podporuje mobilitu a internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania. Súhlasíme s riešeniami, ktoré zvyšujú prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zároveň zmierňujú riziko odlivu mozgov, ktorý je na Slovensku významným problémom,“ povedal na zasadnutí minister Drucker. Zároveň uviedol, že sa rezort školstva na Slovensku zasadzuje za rozvoj komplexných duálnych alebo čiastkových vzdelávacích programov medzi univerzitami, ktorých cieľom je zvýšiť dostupnosť kvalitného vzdelávania a ďalšie internacionalizačné úsilie.
Na diskusii odznelo aj to, že aliancie podporujú spoluprácu medzi univerzitami nielen v oblasti mobilít, ale aj v oblasti rozvoja spoločných študijných programov a intenzívnejšej výmeny poznatkov. „Mobilita vo vysokoškolskom vzdelávaní by sa nemala považovať len za cieľ, ale za prostriedok na zlepšenie a podporu prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a výskumu. Mala by podporovať výmenu a zdieľanie vedomostí a zručností medzi krajinami a inštitúciami. Musíme sa usilovať o udržateľné riešenia, hlbšiu integráciu a spoluprácu v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a prosperitu občanov všetkých členských štátov EÚ,“ dodal minister Tomáš Drucker. 

771d232d-ca19-42af-a73a-3741f83fdf97


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky