Minister školstva sa zúčastnil na vymenovaní rektorov

30.06.2008

     Prezident SR Ivan Gašparovič dnes za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja vymenoval troch nových rektorov vysokých škôl.
     Z rúk prezidenta si menovacie dekréty prebrali: prof. Tadeusz Zasepa, PhD. - Katolícka univerzita v Ružomberku, prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. - Dubnický technologický inštitút a prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. - Bratislavská vysoká škola práva.
Fotogaléria

Bratislava 30. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku