Minister školstva sa zúčastní na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení

27.05.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zavíta vo štvrtok 28. mája 2009 na Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku Železiarne Podbrezová (SSOŠH ŽP) pri príležitosti odovzdávania maturitných vysvedčení študentom. Podujatie sa začne o 10. 00 hod. v priestoroch Domu kultúry Železiarne Podbrezová.

Slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení sa na SSOŠH ŽP už tradične spája s tzv. prijímaním absolventov do rodiny železiarov. Železiarne Podbrezová a.s. sa totiž ako zriaďovateľ školy aktívne podieľajú na výchove a vzdelávaní jej študentov, pripravujú ich na budúce povolanie predovšetkým po praktickej stránke a po skončení štúdia garantujú prijatie do zamestnania. Zároveň pre  absolventov poskytujú rôzne formy ďalšieho vzdelávania.

 

Bratislava 27. máj 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku