Minister školstva sa zúčastní na oslavách založenia ZŠ Štrba

22.05.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zavíta v sobotu 23. mája 2009 do ZŠ Štrba pri príležitostí osláv 40. výročia jej založenia.  Po krátkej prehliadke školy za účasti starostu a ďalších zástupcov obce, ako aj vedenia školy sa o 16. 00 hod. zúčastní na  slávnostnej akadémii  v sále Kultúrneho domu v Štrbe.

 

Základná škola v obci Štrba bola otvorená 5. februára 1969 ako budova so 17 modernými učebňami, kuchyňou, jedálňou a športovým ihriskom. Neskôr bola dokončená aj telocvičňa. V posledných rokoch prešla škola rozsiahlou rekonštrukciou, a to aj za finančnej podpory Ministerstva školstva SR.

V súčasnosti ju navštevuje 275 žiakov a pôsobí na nej 18 učiteľov. ZŠ Štrba  má štatút bežeckého lyžovania, ktorému sa venuje už 37 rokov. Jej zverenci dosiahli výborné výsledky nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodných súťažiach či olympiádach. Úspechy dosahuje škola rovnako v oblasti vedomostnej či mimoškolskej činnosti.

 

Bratislava 22. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku