Minister školstva sa stretol s rakúskym veľvyslancom

01.04.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj prijal dnes 1. apríla 2008 veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Helmuta Wesselyho.
    
Témami rokovania boli spoločná kandidatúra Viedne a Bratislavy na sídlo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) a riešenie postavenia rómskych detí a mládeže na Slovensku.
     Obe strany sa zhodli na tom, že uchádzanie sa o spoločné slovensko-rakúske sídlo EIT je prejavom dobrých vzťahov medzi našimi krajinami a záujmu o spoluprácu medzi členskými krajinami Európskej únie.
     Helmut Wessely zároveň informoval Jána Mikolaja o skúsenostiach a úspechoch Rakúska vo využívaní eurofondov. V tejto súvislosti naznačili spoluprácu v integrácii rómskej populácie pomocou zlepšenia vzdelávacieho systému rómskych detí.

Bratislava 1. apríla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku