Minister školstva sa stretol s eurokomisárom pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež

10.03.2008

     Európsky technologický inštitút, závery Európskej rady v oblasti vzdelávania a Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie boli hlavné témy rokovania podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja s členom Európskej komisie Jánom Figeľom, ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2008 v Bratislave.
     Prípravné práce spojené so zriadením Európskeho technologického inštitútu (ETI), ktorý by mal reprezentovať špičkovú kvalitu v oblasti inovácií, výskumu a vzdelávania v Európe, sa v tomto roku dostávajú do poslednej etapy. Tento týždeň bude o novom inštitúte hlasovať Európsky parlament.
     V januári bola vytvorená tzv. identifikačná komisia, ktorá určí kritériá na výber členov Správnej rady ETI, odborníkov z oblasti vedy, výskumu, vzdelávania či podnikania. Otvorenou otázkou zostáva ešte otázka jeho sídla. Záujem o toto administratívno-organizačné centrum prejavilo viacero štátov, medzi nimi aj Rakúsko, Poľsko či Maďarsko.
     Obe strany diskutovali aj o výsledkoch pravidelnej dvojročnej správy o pokroku pri dosahovaní cieľov Lisabonskej stratégie v oblasti vzdelávania do roku 2010. Podľa nej Slovenská republika dosahuje najvyšší priemerný medziročný nárast absolventov matematických, prírodovedných a technických študijných odborov v rámci EÚ. Na treťom mieste sme skončili v ukazovateli predčasné ukončenie školy a dosiahnutie stredoškolského vzdelania. Horšie výsledky sme zaznamenali v účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní a v čítaní 15-ročných žiakov.
     Európsky kvalifikačný rámec, ktorý má slúžiť ako prevodník medzi jednotlivými úrovňami národných kvalifikačných rámcov, by mal zvýšiť porovnateľnosť a umožniť prenos kvalifikácií Európanov. Ako uviedol Ján Mikolaj, ministerstvo školstva chce tvorbou národnej sústavy kvalifikácií poveriť Štátny inštitút odborného vzdelávania prostredníctvom národného projektu Európskeho sociálneho fondu.
     Okrem toho minister školstva informoval európskeho komisára aj o vládou schválenom zákone o výchove a vzdelávaní a školskej reforme. Rezort školstva bude novou právnou normou riešiť tiež postavenie pedagogických pracovníkov. Do konca roka by mal byť pripravený zákon o odbornom školstve a na reformné kroky chce nadviazať aj predložením návrhu zákona o celoživotnom vzdelávaní na celonárodnú a odbornú diskusiu.

Bratislava 10. marec 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku