Minister školstva sa stretne s pedagógmi v Senohrade

20.04.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi v stredu 21. apríla 2010 Základnú školu s materskou školou Senohrad (okres Krupina).
     V rámci návštevy si minister prezrie zrekonštruované priestory školy (strecha, fasáda, telocvičňa, jedáleň, IKT učebňa) a stretne sa i s pedagogickým zborom.
     Škola so 136 žiakmi sa orientuje na výučbu cudzích jazykov, zapája do projektov a súťaží. Vďaka úspešným projektom mohla zriadiť mobilnú jazykovú učebňu, vybaviť učebňu IKT dataprojektormi a interaktívnou tabuľou. Materskú školu navštevuje 38 detí.  

Miesto a čas: ZŠ s MŠ Senohrad, 13.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku