Navigácia

Minister školstva rokoval s rektormi o podpore vedy a výskumu

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa stretol na neformálnom rokovaní s niektorými rektormi slovenských výskumných univerzít. Na stretnutí hovorili o dvoch témach – výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV) v oblastiach špecializácie RIS3 SK a ďalšej podpore výskumu a vývoja v Slovenskej republike.
     „Vypočul som si pripomienky a výhrady rektorov a ubezpečil som ich, že ministerstvo vždy podporovalo a bude podporovať naše výskumné inštitúcie,“ uviedol po stretnutí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.
     Minister informoval rektorov o stave výzvy DSV, ktorej proces schvaľovania ešte nebol ukončený. Rektorom zároveň oznámil, že proces odborného hodnotenia doručených projektov v tejto výzve preverí, a to najmä z pohľadu Stratégie inteligentnej špecializácie a plnenia a uplatňovania ex ante kondicionalít, ktoré boli schválené na Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Rovnako tak preverí plnenie kritérií subjektmi, ktoré sa do výzvy prihlásili. 
     Ako podotkol po stretnutí, tieto výzvy sú zamerané na to, aby sa podnietil výskum aj v podnikateľskom sektore. V tom je rozdiel oproti výzvam, ktoré sa týkajú len priamo výskumných inštitúcii - univerzít.
     „Je potrebné, aby také spoločnosti, ktoré sú piliermi našej ekonomiky a hospodárstva, robili v Slovenskej republike aj výskum. Ide o spoločnosti, ktoré zamestnávajú veľký počet ľudí, ale výskum robia v materských krajinách. Výnimiek je dnes málo, známy je napríklad pozitívny príklad z Podbrezovej. Je v záujme nás všetkých, aby podnikateľský sektor vo väčšej miere robil výskum a pomáhal tak rozvoju inovácií v Slovenskej republike,“ konštatoval minister Peter Plavčan. 
     S rektormi sa tiež dohodol, že je potrebné významným spôsobom podporiť hlavných aktérov v oblasti výskumu a vývoja, teda tých, ktorí majú vedecké parky. Minister školstva dal preto osobný prísľub, že ešte v priebehu jesene 2017 bude vyhlásená výzva na udržateľnosť a rozvoj vedeckých parkov a takisto aj na podporu mladých vedcov minimálne v sume 80 miliónov eur.  „Výskum a vývoj v Slovenskej republike je potrebné podporovať, financie na to sú, je potrebné ich čerpať,“ povedal na záver minister Plavčan.
 
O výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja:
     Pri výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV) v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR nebol k dnešnému dňu ukončený proces schvaľovania. Jeho výsledky tak ešte nie sú uzavreté.
     Cieľom tejto výzvy je spolupráca medzi podnikateľským a akademickým sektorom, resp. ostatnými výskumnými inštitúciami. Každý podnikateľský subjekt musí mať akademického partnera a opačne, pretože cieľom je dosiahnuť synergický účinok takejto spolupráce. Pre výzvu DSV je alokovaných 288 miliónov eur.

Ilustračné foto

 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky