Minister školstva rokoval s primátorom Senca o rozvoji školstva v meste

08.12.2016
     Rozvojové plány mesta Senec v oblasti školstva a rozširovania kapacít tamojších škôl boli témou rokovania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana s primátorom mesta  Karolom Kválom.
     Senec ako centrum regiónu musí zvládať zvyšujúci sa počet školopovinných detí, ktoré navštevujú základné školy v meste. Primátor v tejto súvislosti informoval ministra Petra Plavčana o zámeroch mesta a pripravovaných riešeniach tejto otázky. Minister tieto plány podporil a prisľúbil súčinnosť zo strany rezortu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku