Minister školstva rektorom predstavil návrh metodiky rozpisu dotácií na rok 2010

19.06.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes v Banskej Štiavnici zúčastnil na rokovaní 50. pléna Slovenskej rektorskej konferencie. Prítomných predstaviteľov vysokých škôl informoval o návšteve zástupcov MŠ SR v Kanade a USA v marci a apríli 2009 a o výsledkoch rokovaní so zahraničnými partnermi.
    
Minister Ján Mikolaj hovoril tiež o novele zákona o vysokých školách a ďalšej možnosti jej prerokovania v NR SR. Predstavil návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010, ktorý zohľadňuje aj hodnotenie komplexnej akreditácie.
     Zástupcov slovenských vysokých škôl minister oboznámil aj s aktuálnymi informáciami v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov  fondov Európskej únie  podľa vyhodnotenia výsledkov z Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Fotogaléria

Banská Štiavnica 19. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku