Minister školstva prerokoval návrh rozpočtu APVV so zástupcami organizácií zapojených do výskumu a vývoja

02.12.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes stretol so zástupcami predsedníctva Agentúry pre podporu výskumu a vývoja (APVV) a predstaviteľmi reprezentácií organizácií sektorov výskumu a vývoja. Témou zasadnutia bol návrh rozpočtu APVV na rok 2009. Účastníci materiál prerokovali a s pripomienkami podporili. Rozpočet musí ešte schváliť Predsedníctvo APVV.
     Návrh rozpočtu už zohľadňuje uznesenie vlády č. 808 zo 6. novembra 2008, ktoré zaviazalo APVV zvýšiť podporu aplikovaného výskumu na polovicu z celkového objemu podpory. APVV by mala na budúci rok hospodáriť s rozpočtom vo výške 1,2 miliardy Sk. Približne 223 miliónov Sk je určených na šesť pripravovaných výziev, z ktorých je najvýznamnejšia výzva na podporu výskumu v malých a stredných podnikoch (125 miliónov Sk). Zostávajúce finančné prostriedky sú určené na projekty podporené v predchádzajúcich rokoch a prevádzku APVV.
Fotogaléria

Bratislava 1. december 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku