Minister školstva predstavil rektorom plány v oblasti vysokého školstva

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 06.10.2020

Aktuálna výučba na vysokých školách aj ich financovanie v budúcom roku. To boli hlavné témy 94. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá sa konala v utorok v Banskej Bystrici. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling tiež otvoril tému lepšej uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

94. zasadnutie SRK zľava štátny tajomník Ľudovít Paulis, v strede minister školstva Branislav Gröhling, vpravo prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil

Nový spôsob financovania a podpora kvality vysokých škôl. To je vízia, ktorú prezentoval šéf rezortu školstva aj pred rektormi vysokých škôl. „Rektorov som informoval o novej metodike financovania vysokých škôl, na ktorej pracujeme. Kladieme väčší dôraz na vedecké a výskumné výstupy školy, ako aj na uplatnenie absolventov v praxi,“ priblížil Gröhling.

Cieľom novej metodiky je viesť vysoké školy k lepším výsledkom, lepšej výskumnej a vývojovej činnosti a tiež zlepšiť prípravu na prax študentov po absolvovaní štúdia. Výraznejším spôsobom sa tak podporí kvalitný výskum a vývoj a vysokoškolské programy, ktorých absolventi sa uplatnia na trhu práce. Nová metodika financovania slúži aj ako motivácia pre školy orientovať sa na výskumnú a vývojovú činnosť či na prípravu študentov pre prax.

Rozvoj vysokých škôl chce minister školstva podporovať aj iným spôsobom. „Vysoké školy chceme viesť k tomu, aby sa spájali a vytvárali tak veľké a silné subjekty, ktoré budeme vedieť následne aj náležite podporovať,“ ozrejmil šéf rezortu školstva. Výhodou spojených subjektov bude podľa ministerstva koncentrácia kvalitných odborníkov, výskumníkov a pedagógov na jednom mieste, čo následne vedie aj k zvýšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti a atraktivity danej vysokej školy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku