Minister školstva predstavil rektorom nové výzvy OP Výskum a vývoj a metodiku financovania vysokých škôl

15.10.2009

     Nové a pripravované výzvy na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a zároveň novú metodiku financovania vysokých škôl dnes predstavil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na 51. zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie v Žiline. „Hlavné ciele novej metodiky boli akceptované, pretože prechádzajú od kvantity ku kvalite. Až 40 % prostriedkov bude udeľovaných na základe výkonu - kvality činnosti vysokej školy," uviedol minister.
    
Zároveň zhodnotil ukončené výzvy za obdobie rokov 2008 - 2009, v ktorom bolo k 30. septembru 2009 vyhlásených 15 výziev s alokáciou viac ako 640 mil. eur, čo predstavuje 46,24 % finančného plánu určeného na celé programové obdobie 2007 - 2013. "Do konca októbra bude zazmluvnených 154 projektov, čo predstavuje 59-percentnú úspešnosť z celkového počtu predložených projektov. Ukazuje sa, že predkladané projekty už majú vyššiu kvalitu," skonštatoval Ján Mikolaj. Prítomní v tejto súvislosti diskutovali aj o problémoch spojených s tvorbou projektov a o náročnosti tohto procesu. Rektori boli oboznámení s ďalšími 2 plánovanými výzvami na rok 2010 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
     Počas zasadnutia sa rektori zaoberali aj spoluprácou VŠ pri národných projektoch MŠ SR, ako je napr. vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov, ale aj maturitou a uznávaním jej výsledkov pri prijímaní na VŠ a ďalším témam.
Fotogaléria

15. október 2009 Žilina

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku