Minister školstva predstavil nový spôsob vydávania vysvedčení

07.05.2009

Na dnešnej tlačovej konferencii informoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj o  nových tlačivách vysvedčení, ale aj o zmenách v spôsobe ich vydávania. Tie sú obsiahnuté v novom Metodickom pokyne na hodnotenie žiakov ZŠ, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2009. Podľa neho sa natrvalo budú vydávať polročné vysvedčenia a vysvedčenia na I. stupni poskytnú priestor na slovný komentár. Ako povedal minister Ján Mikolaj: „Tento krok je výsledkom diskusií k slovnému hodnoteniu, ktoré sa pred časom uskutočnili medzi učiteľmi a zástupcami rezortu školstva.“ Ďalšou zmenou pre školy je možnosť použiť elektronický formulár vysvedčenia, ako aj duálny spôsob jeho zabezpečenia (elektronicky alebo v papierovej podobe).

Elektronicky tlačiť vysvedčenia budú môcť základné aj stredné školy vďaka programu eTlačivá, ktorý je v súčasnosti distribuovaný do škôl a do 30. júna 2009 ho môžu využívať bezplatne. Od 1. júla 2009 si licenciu na prevádzkovanie programu môžu školy zakúpiť, pričom jej platnosť je obmedzená na 12 mesiacov a cena bude závisieť od počtu žiakov.

Elektronicky sa vysvedčenia budú tlačiť na špeciálny papier s ochranným prvkami a sériovým číslom. Pre reformné ročníky (1. a 5. ZŠ a 1. SŠ) ho uhradí ministerstvo školstva. Pri tomto spôsobe vypĺňania vysvedčení budú môcť školy online čítať súvisiace dokumenty, pomôcť im môže aj vzorovo vyplnené tlačivo. Okrem toho im program poskytne kontrolu vyplnených údajov a učiteľom zjednoduší prácu pri vyškrtávaní nepotrebných položiek tlačiva.

Výhodou programu eTlačivá je aj to, že obsahuje databázu všetkých pedagogických dokumentov (vysvedčenie, osvedčenie, katalógový list žiaka, rozvrh hodín,  výchovné opatrenia,  protokoly, zápisnice...) spolu s metodickými pokynmi na  ich vypĺňanie. Pri práci s programom môže škola využiť svoju školskú databázu a údaje o žiakoch importovať priamo do interaktívnych tlačív.

V procese tvorby a aktualizácie pedagogickej dokumentácie bude mať ministerstvo školstva výhradné právo elektronického pripomienkovania, pričom školy a školské zariadenia sa budú môcť zapojiť do tohto procesu prostredníctvom diskusného fóra.

Fotogaléria

 

Bratislava 7. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku