Minister školstva pozastavil akreditácie Sládkovičovu

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu pozastavil ďalšie študijné programy na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove. Deje sa tak potom, čo minister v októbri odňal práva na uskutočňovanie doktorandského štúdia na tejto vysokej škole.
     „Na návrh Akreditačnej komisie som sa rozhodol pozastaviť akreditáciu bakalárskych študijných programov anglistika a amerikanistika v dennej aj externej forme štúdia,“ povedal Draxler.
     Juraj Draxler krátko po svojom vymenovaní za ministra školstva stanovil ako svoju prioritu čistenie prostredia vysokých škôl. Krátko po nástupe do funkcie nepodpísal návrhy na vznik dvoch nových vysokých škôl Technologický Inštitút A. Ruprechta so sídlom v Šamoríne a Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v Banskej Bystrici.
     Na jar pozastavil akreditáciu aj bakalárskeho a magisterského študijného programu „právo“ uskutočňovaných v dennej a externej forme štúdia na Paneurópskej vysokej škole práva. Škola študentov napriek tomu prijala na základe predbežného opatrenia súdu. Ministerstvo podalo námietku pre zaujatosť a spis bol sudkyni následne odobratý. V prípade ďalších študijných programov boli vysokým školám práva odňaté na základe výsledkov komplexných akreditácií. Jej prvá vlna sa skončila v novembri tohto roku.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky