Minister školstva poveril výkonom funkcie rektora TnUAD súčasného prorektora Ivana Kneppa

01.02.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na dnešnej tlačovej konferencii predstavil prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., ktorého dočasne poveril výkonom funkcie rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.
     Súčasný prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy povedie túto vysokú školu od 1. marca 2010 až do vymenovania nového rektora. Minister školstva tak učinil na základe návrhu akademického senátu.


Fotogaléria

Bratislava 1. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku