Minister školstva Peter Plavčan rokoval o podpore kvantových technológií

  • Dátum: 20.01.2017
     Kvantové technológie a možnosti ich uplatnenia boli témou stretnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana s prof. Jürgenom Mlynekom a prof. Vladimírom Bužekom, členmi expertnej skupiny pre kvantové technológie zriadenej Európskou komisiou.
     Obaja experti informovali ministra o aktivitách Európskej komisie v tejto oblasti a o potenciálnych možnostiach využitia kvantových technológií. Minister školstva Peter Plavčan vyjadril podporu výskumným a vývojovým aktivitám v tejto oblasti.
     Expertná skupina pre kvantové technológie vznikla pri Európskej komisii v auguste 2016 a za jej členov bolo nominovaných spolu dvanásť odborníkov z viacerých európskych štátov. Prof. Jürgen Mlynek z Humboldtovej univerzity v Berlíne je jej predsedom, Vladimír Bužek z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied zastupuje slovenskú vedu.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku