Minister školstva Peter Plavčan navštívil spoločnosť BIONT

      Diagnostické pracoviská, laboratóriá na výrobu rádiofarmák i cyklotrón si dnes prezrel minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan v rámci svojej návštevy akciovej spoločnosti BIONT. Išlo vôbec o prvú návštevu šéfa rezortu školstva na pôde spoločnosti, v ktorej MŠVVaŠ SR vlastní 95 % akcií.
     V sprievode generálneho riaditeľa BIONT, a. s. Martina Kabáta a ďalších odborných zamestnancov navštívil minister jednotlivé pracoviská a oboznámil sa s ich činnosťou. Nevynechal pritom ani samotný cyklotrón, ktorý slúži na výrobu krátko žijúcich pozitrónových žiaričov pre potreby zdravotníckej diagnostiky.
     So zástupcami spoločnosti tiež Peter Plavčan diskutoval o možnostiach ďalšieho rozvoja i formách možnej pomoci zo strany majoritného akcionára. Minister tiež vyzdvihol úspech spoločnosti v podobe ocenenia ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2016, ktoré získala za svetovo unikátnu technologickú inováciu v oblasti výroby rádiofarmák. Tá je výsledkom vlastného dlhodobého vývoja a do praxe bola úspešne zavedená koncom minulého roka.
     Spoločnosť BIONT, a.s, sa dlhodobo zaoberá využitím iónových technológií pri výrobe rádiofarmák a diagnostike v lekárskom odbore nukleárna medicína. Spoločnosť BIONT je špecifická v tom, že ako jediná na Slovensku je vybavená cyklotrónom – zariadením na urýchľovanie nabitých častíc pomocou vysokofrekvenčného elektrického poľa. Vďaka tomu pracuje v diagnostike s mnohými látkami, ktoré musia byť použité priamo v mieste výroby. Takto má slovenský pacient  prístup k diagnostike, za ktorou by inak musel cestovať do zahraničia.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky