Minister školstva odovzdal počítače žiakom ZŠ Jarná v Žiline

  • Dátum: 28.09.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes navštívil  Základnú školu Jarná v Žiline.  Zúčastnil sa na odovzdaní počítačovej techniky, ktorá bude slúžiť v rámci vzdelávacích projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. 
    
„V rámci tohto projektu by sa malo vyškoliť viac ako 6 000 pedagógov. Ale dôležité je, že pomáhame vybavenosti základných a stredných škôl," povedal Ján Mikolaj. Oba projekty sú financované zo štrukturálnych fondov EÚ. "Výhodou je, že sa nám podarilo presvedčiť aj v Bruseli, aby takmer 50 % z týchto peňazí mohlo ísť do technologickej vybavenosti. V súčasnosti je totiž najväčším nedostatkom zlá vybavenosť škôl počítačmi," zdôraznil minister úspešnosť uplatnenia projektu. Spomenul aj pripravovaný národný projekt budovania dátového centra, ktorý pomôže k digitalizácii vzdelávacieho procesu.
     Po skončení vzdelávania učiteľov budú počítače, ale aj notebooky a dataprojektory ďalej využívané na edukačné účely všetkých žiakov.
Fotogaléria

Dva národné projekty, financované z OP Vzdelávanie, Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, sa uskutočňujú na približne 3000 základných a stredných školách mimo Bratislavského kraja. Cieľom projektov je rozvoj digitálnej gramotnosti a využívania modernej didaktickej techniky v konkrétnych vyučovacích predmetoch. Učitelia tak majú možnosť s využitím techniky prispieť k inovácii obsahu a metód vyučovania. 

Bratislava 28. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku