Minister školstva odovzdal koncoročné vysvedčenia

27.06.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj 27. júna 2008, počas svojej návštevy Základnej školy Limbová v Žiline, odovzdal žiakom 8. C. triedy koncoročné vysvedčenia. S pedagógmi diskutoval o školskej reforme a pripravovanom zákone o pedagogických zamestnancoch a prezrel si multimediálne učebne.
    
Po odovzdaní vysvedčení Ján Mikolaj zablahoželal žiakom k dosiahnutým výsledkom. Zároveň povzbudil tých, ktorí boli so svojimi známkami menej spokojní: „V živote budete skúšaní oveľa viac.  Dôležité je, že sa chcete vzdelávať a vážite si, že môžete chodiť do školy." Minister školstva sa zaujímal o to, aké sú obľúbené predmety ôsmakov. Väčšinu z nich baví informatika, telesná výchova a chémia.
    
Posledných desať rokov má škola vytvorené triedy s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy, ktoré sa orientujú na informačno-komunikačné technológie. Okrem informatiky a športu sa zameriava aj na výučbu cudzích jazykov. Jej žiaci dosahujú vynikajúce úspechy nielen v okresných a krajských, ale aj v celoslovenských kolách olympiád a súťaží. V rámci testovania deviatakov sa žiaci žilinskej školy umiestnili medzi piatimi najlepšími na Slovensku. Úspechy dosahujú aj učitelia. V projekte s názvom Škola, ktorej to myslí sú siedmi pedagógovia jeho lektormi a škola sa stala modelovou pre Žilinský kraj. Školský rok 2007/2008 tu ukončilo 622 žiakov v 29 triedach.
Fotogaléria

Žilina 27. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku