Minister školstva odovzdá ceny mladým fotografom

11.11.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa stretne vo štvrtok 12. novembra 2009 s víťazmi fotografickej súťaže Moderná škola cez objektív. V sídle Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU im odovzdá vecné ceny - digitálne fotoaparáty a hodnotné knihy o fotografii. Podujatie sa začne o 10.30 hod. Po slávnostnom oceňovaní sa uskutoční tlačová konferencia ministra školstva.

Súčasťou podujatia budú okrem výstavy vybraných fotografických prác aj prezentácie úspešných projektov zástupcov víťazných škôl.

 

Súťaž vyhlásila začiatkom septembra 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Zapojiť sa do nej mohli žiaci základných a stredných škôl, ktoré realizujú projekty zamerané na premenu tradičnej školy na modernú cez operačný program Vzdelávanie. Uskutočnila sa v dvoch kategóriách – pre žiakov základných a študentov stredných škôl, pričom do výberu mohla byť zaradená maximálne 1 fotografia žiaka - autora fotografie. Snímky hodnotila odborná komisia v každej kategórii samostatne. Najdôležitejšími kritériami  boli nápaditosť a autentické zachytenie myšlienky úspešného projektu školy.

Výsledky súťaže a víťazné fotografie sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

 

Miesto a čas podujatia: Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, Bratislava, 10.30 hod.

 

Bratislava 11. november 2009  

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku