Minister školstva ocenil zástupcov OZ LECA za podporu mladých umeleckých talentov

     Andreja A. Lecu z občianskeho združenia LECA prijal dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan na pôde rezortu, aby ocenil prácu združenia v oblasti podpory mladých umeleckých talentov zo sociálne slabšieho prostredia.
     V neformálnom rozhovore sa minister informoval o podrobnostiach štipendijného programu, ktorý umožňuje talentovaným deťom a mladým ľuďom rozvíjať ich talent, ako aj o ďalších plánoch OZ v tejto oblasti.
     Súčasne minister Peter Plavčan odovzdal obom zakladateľom združenia ďakovné listy a pamätné medaily Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     OZ LECA podporuje umelecky nadané deti a mládež vo veku od 3 do 26 rokov vo všetkých umeleckých odvetviach – hudbe, speve, tanci, dramatickom a výtvarnom umení. Štipendisti sú žiaci základných umeleckých škôl, študenti konzervatórií, víťazi domácich a svetových súťaží i študenti vysokých škôl. OZ LECA v súčasnosti podporuje 71 mladých umelcov. Svoje umenie prezentujú na slávnostnom benefičnom galavečere Štvorlístok pre talenty.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky