Minister školstva ocenil úspešných žiakov Pamätným listom sv. Gorazda

18.11.2009

 

 Celkovo 52 žiakov základných a stredných škôl si dnes v Bratislave slávnostne prevzalo z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja Pamätné listy sv. Gorazda. Tie získali za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných olympiádach a športových súťažiach.

Minister Ján Mikolaj vo svojom príhovore vyzdvihol úspechy ocenených, ich cieľavedomosť a túžbu po poznaní. Ako povedal: „Oproti svojim rovesníkom máte tú výhodu, že ste zdedili talent. Avšak bez úsilia rozvíjať ho, by ste len ťažko dosiahli získané ocenenia. Oceňujem preto Vašu pevnú vôľu a úsilie neustále sa zdokonaľovať.“

   

     V uplynulom školskom roku získali naši žiaci a študenti spolu 34 medailí, z toho 4 zlaté, 9 strieborných a 21 bronzových. Svoje kvality dokazovali na  medzinárodnej matematickej, fyzikálnej, chemickej, biologickej, informatickej či geografickej olympiáde. Slovenskú republiku úspešne reprezentovali aj na medzinárodnej olympiáde environmentálnych projektov, turnaji mladých fyzikov, medzinárodnej olympiáde mladých vedcov, ale aj olympiáde EÚ v prírodných vedách a medzinárodnej súťaži v oblasti robotiky. Mladí športovci sa zase presadili na medzinárodných súťažiach v plávaní, streľbe, vo floorballe, džude, zimnom triatlone, orientačnom behu  či v tanečnom športe.

Bratislava 18. november 2009 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku