Minister školstva na medzinárodnej konferencii o rozvoji funkčnej gramotnosti

21.04.2010

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa zajtra 22. apríla 2010 uskutoční medzinárodná vedecká  konferencia s názvom Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS.
     Odborníci sa na konferencii budú zaoberať analýzou výsledkov meraní, ako aj formulovaním odporúčaní pre ďalšie smerovanie obsahovej reformy školstva s ohľadom na ne.
     Akciu organizuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní a Metodicko-pedagogickým centrom.  Program a viac informácií.
     V rámci pracovnej cesty návštivi minister Ján Mikolaj aj Základnú školu Tatranská Lomnica a Základnú školu Vyšné Hágy, kde sa stretne s pedagogickým zborom.

Miesto a čas: Hotel SOREA TITRIS Odborár, Tatranská Lomnica, účasť ministra školstva: 9.00 - 10.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku