Minister školstva Juraj Draxler za katedrou v Paríži

  • Dátum: 23.02.2015
     Minister školstva Juraj Draxler sa opäť postavil pred študentov. Počas prehliadky univerzity Paris IX Dauphine v prámci pracovenej cesty do Paríža mu totiž hostitelia ponúkli možnosť vystriedať prednášajúceho na seminári z finančnej ekonómie. Keďže bol donedávna sám vysokoškolským pedagógom, výzvu s nadšením prijal.
     „Bola z toho neformálna, asi dvadsaťminútová diskusia so študentmi, najmä o vnímaní rizík v modernej ekonomickej teórii. Bolo to veľmi osviežujúce,“ uviedol minister. Pripomenul, že medzi absolventov uvedenej prestížnej školy patrí napríklad Olivier Blanchard, šéfekonóm Medzinárodného menového fondu alebo Nassim Nicholas Taleb - autor bestselleru Čierna labuť o nepredvídateľných udalostiach, ktoré môžu spôsobiť katastrofálny rozvrat trhov.
     Minister na pôde školy strávil približne tri hodiny a okrem prehliadky jej impozantných priestorov absolvoval aj veľtrh študijných odborov a porozprával sa so študentmi, pedagógmi aj vedením univerzity.
     Do Francúzska pricestoval minister na regionálnu ministerskú konferenciu UNESCO. Tá bola venovaná príprave novej stratégie v oblasti vzdelávania. K dokumentu vystúpil v diskusii, v ktorej okrem iného zdôraznil význam predprimárneho vzdelávania. Slovensko sa na príprave dokumentu aktívne podieľalo.
     Okrem vystúpenia na pôde UNESCO mal minister bohatý akademický program. Navštívil sídlo HCERES, agentúry pre hodnotenie kvality vedeckého výskumu. V hodinovej diskusii so šéfom agentúry profesorom Didierom Houssinom ho zaujímali najmä pravidlá hodnotenia publikačných výstupov a systém administratívnej podpory hodnotiaceho procesu.
     Minister Juraj Draxler taktiež navštívil École polytechnique, elitnú školu pre prípravu vedcov, technikov, manažérov aj štátnych úradníkov. Po rozhovore s riaditeľom školy si prezrel ústredné budovy rozsiahleho 167 hektárového campusu a poskytol rozhovor študentskej televízii. Jeho témou bola veda a výskum v našej krajine, ako aj možnosti našich študentov v oblasti zahraničných mobilít.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku