Minister školstva Ján Mikolaj vymenoval členov Kurikulárnej rady

12.11.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes slávnostne odovzdal menovacie dekréty členom Kurikulárnej rady na jej prvom zasadnutí. 
     Rada vznikla na základe zákona o výchove a vzdelávaní ako odborný, iniciačný a poradný orgán ministra školstva v kľúčových oblastiach výchovy a vzdelávania.
     Na zasadnutí zároveň Ján Mikolaj členom Kurikulárnej rady predstavil a následne s nimi aj prediskutoval návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a pripravovanú novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá by v oblasti financovania mala zrovnoprávniť školy bez ohľadu na ich zriaďovateľa.

Zoznam členov

Fotogaléria


Bratislava 12. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku