Minister školstva Ján Mikolaj slávnostne otvoril novú lodenicu UK v Bratislave

20.05.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes slávnostne otvoril spolu s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Františkom Gahérom budovu novej univerzitnej lodenice. Po slávnostnom prestrihnutí pásky si minister prezrel priestory zariadenia.
     „Vodáci patria medzi našich najúspešnejších športovcov a za tieto úspechy si novú lodenicu zaslúžia," uviedol Ján Mikolaj. Ministerstvo školstva SR poskytlo na stavbu finančné prostriedky vo výške viac ako 1,34 mil. eur.
    Lodenica v rámci Centra univerzitného športu UK v Bratislave bude slúžiť nielen študentom, ale aj širokej verejnosti. V objekte sa nachádza ubytovňa s kapacitou vyše 30 miest, wellness centrum, ako aj lodný hangár s kapacitou viac než 300 lodí. Časť objektu bude slúžiť výhradne pre potreby katedier telesnej výchovy všetkých fakúlt Univerzity Komenského.
Fotogaléria

Bratislava 21. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku