Minister školstva Ján Mikolaj sa zúčastnil na konferencii o právach dieťaťa

20.11.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes diskutoval s deťmi v priestoroch historickej budovy Slovenskej národnej rady v Bratislave v rámci konferencie „Práva dieťaťa očami detí".
     Podujatie organizoval verejný ochranca práv pri príležitosti 20. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa a bolo venované aktuálnym problémom detí a mládeže. 
     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj si vypočul príspevky konkrétnych zástupcov detských ombudsmanov. „Na rozdiel od mnohých iných národov a svojich rovesníkov máte to šťastie, že ste sa narodili v slobodnom štáte. V štáte, kde demokraciu a ľudské práva považujeme za samozrejmosť", pripomenul vo svojom príhovore.
     Okrem iného taktiež zdôraznil potrebu učiť sa cudzie jazyky a odpovedal na viaceré otázky detí. V diskusii sa dotkli elektronických žiackych knižiek, školských ihrísk, ochrany žiakov počas vyučovania či problémov s akreditáciami vysokoškolských študijných programov. "Študenti by nemali doplatiť na stratu akreditácie vysokej školy", uviedol v tejto súvislosti minister školstva. Zároveň navrhol žiakom, aby vyzvali rodičov a pedagógov na väčšiu spoluprácu v prospech študentov samotných, ktorá by mohla mať aj formu osobnej zaangažovanosti dospelých do výchovno-vzdelávacieho procesu.

- Konferencia bola organizovaná v rámci projektu, ktorý má vytvoriť sieť detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv (detskí a školskí ombudsmani).
- Projekt má zefektívniť ochranu a dodržiavanie práv detí v SR, zvýšiť ich právne vedomie a informovanosť.
- Dohovor o právach dieťaťa prijalo Valné zhromaždenie Spojených národov 20. novembra 1989 v New Yorku.
- Odvoláva sa na základné princípy OSN a špeciálne ustanovenia rôznych príslušných zmlúv a deklarácií o ľudských právach. Zdôrazňuje, že deti vyžadujú vzhľadom na svoju zraniteľnosť zvláštnu starostlivosť a ochranu. Zvláštny dôraz sa kladie na základnú starostlivosť a ochrannú zodpovednosť rodiny, na význam rešpektovania kultúrnych hodnôt detského spoločenstva.
 Fotogaléria

Bratislava 20. november 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku