Minister školstva Ján Mikolaj sa zúčastní zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

  • Dátum: 26.05.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa vo štvrtok 27. mája 2010 zúčastní šiesteho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, pod ktorý spadajú tri operačné programy (operačný program Výskum a vývoj Ministerstva školstva SR, operačný program Informatizácia spoločnosti Úradu vlády SR a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Ministerstva hospodárstva SR).

     V prípade operačného programu Výskum a vývoj sa Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku  bude zaoberať  schvaľovaním výročnej správy za rok 2009, aktualizáciou programového manuálu, pravidelným hodnotením za rok 2009 a správou o vyhodnotení výziev. Okrem toho bude členom Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku poskytnutá informácia o pokroku v implementácii operačného programu Výskum a vývoj.

Miesto a čas: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, nová budova, miestnosť č.004, o 13.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku