Minister školstva Ján Mikolaj sa stretol s profesorom Newmanom z Kalifornského technologického inštitútu

25.03.2009

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 25. marca 2009 stretol s prof. Harvey B. Newmanom z Kalifornského technologického inštitútu (CALTECH) v Pasadene a rektormi Technickej univerzity v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
      Témou ich pracovného stretnutia bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce CALTECH s vysokými školami na Slovensku a načrtnutie ďalších oblastí, v ktorých by mohla pokračovať.
      Obe strany sa dohodli na vytvorení expertnej skupiny na prípravu konkrétneho plánu spolupráce slovenských subjektov s CALTECH. O návrhu by sa malo diskutovať na ďalšom stretnutí, ktoré je naplánované o šesť mesiacov.
      Spolupráca slovenských vysokých škôl s CALTECH sa začala v marci 2000 a jej výsledkom je vybudovanie videokonferenčnej infraštruktúry porovnateľnej s CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum) a USA, vrátane pilotnej videokonferenčnej miestnosti na všetkých verejných univerzitách a na troch ústavoch SAV (Bratislava, Zvolen, Košice).
Fotogaléria

Bratislava 25. marec 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku