Minister školstva Ján Mikolaj prijal švajčiarskeho veľvyslanca v SR

  • Dátum: 27.05.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 27. mája 2009 v Bratislave stretol s veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie Josefom Areggerom.
     Témou rokovania bola spolupráca Slovenska a Švajčiarska v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a mobility doktorandov a postdoktorandov, ako aj podpora tejto spolupráce z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
     V rámci odborného vzdelávania a prípravy by sa mala podpora zamerať najmä na oblasť cestovného ruchu a hotelierstva. Obe strany sa dohodli aj na príprave pracovnej cesty zástupcov MŠ SR do Švajčiarska.

Bratislava 27. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku