Minister školstva Ján Mikolaj predstavil projekt zriaďovania centier olympijskej prípravy pre juniorských športovcov

17.02.2009

     Projekt zriaďovania centier olympijskej prípravy pre juniorských športovcov pri stredných školách i nový model podpory súčasných olympionikov prerokovala dnes na svojom zasadnutí Rada ministra školstva SR pre šport.
     O jej záveroch informoval na tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj spolu s prezidentom Slovenského olympijského výboru Františkom Chmelárom.
     V najbližších mesiacoch vypíše Ministerstvo školstva SR výzvu na podávanie projektov na zriadenie centier olympijskej prípravy, ktoré by mali vzniknúť pri stredných školách s kvalitným športovým zázemím. Zámerom je poskytnúť profesionálnu starostlivosť mladým športovcom 24 hodín denne. 

Bratislava, 17. február 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku