Minister školstva Ján Mikolaj podpíše zmluvu s Európskym investičným fondom

27.10.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zajtra 28. októbra 2009 na Úrade vlády SR slávnostne podpíše zmluvu o financovaní medzi Európskym investičným fondom (EIF) a MŠ SR, ako aj spoločný protokol EIF a MŠ SR k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci iniciatívy Európskej komisie JEREMIE.     
     Zmluva umožní prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj lepšiu finančnú podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov. Ďalšie zmluvy podpíšu zástupcovia rezortov hospodárstva a výstavby a regionálneho rozvoja. Po podpise zmlúv sa uskutoční spoločná tlačová konferencia v priestoroch Úradu vlády SR.

Iniciatívu JEREMIE spustila Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom v roku 2005. Jej cieľom je zlepšiť dostupnosť mikropodnikov, malých a stredných podnikov k finančným prostriedkom na svoj rozvoj.

Miesto a čas:
- Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava (miestnosť č. 008), 13.00 hod - podpisy zmlúv
- Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava, (miestnosť č. 004), 13.00 hod - tlačová konferencia.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku