Minister školstva Ján Mikolaj podpísal zmluvu s EIF o podpore malých a stredných podnikov

28.10.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes na Úrade vlády SR slávnostne podpísal zmluvu o financovaní medzi Európskym investičným fondom (EIF) a MŠ SR, ako aj spoločný protokol EIF a MŠ SR k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci iniciatívy Európskej komisie JEREMIE.
     Ministerstvo školstva SR spolu s rezortmi hospodárstva a výstavby a regionálneho rozvoja podporia v rámci tejto iniciatívy zo svojich operačných programov na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ perspektívne mikropodniky, malé a stredné podniky sumou približne 100 miliónov eur. V prípade MŠ SR ide o operačný program Výskum a vývoj, určený okrem iného aj na podporu vzniku nových inovatívnych malých a stredných podnikov.

Iniciatívu JEREMIE spustila Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom v roku 2005. Jej cieľom je zlepšiť dostupnosť finančným prostriedkom na svoj rozvoj pre mikropodniky i malé a stredné podniky.
Fotogaléria

Bratislava 28. októbra 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku