Minister školstva Ján Mikolaj otvoril nové priestory Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave

13.05.2010

    Slávnostným prestrihnutím pásky dnes podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj otvoril nové výučbové priestory Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave na Svoradovej ulici 2.

    „Želám vám veľa úspechov v nových priestoroch a množstvo tvorivých nápadov," poprial minister školstva nielen študentom, ale aj pedagógom. Po obhliadke priestorov budovy Divadelnej fakulty sa Ján Mikolaj zúčastnil v divadelnom štúdiu predstavenia pripraveného študentmi fakulty.

    Súčasťou novej budovy je divadelná sála s kapacitou 150 divákov s charakterom štúdiového divadla.  Skúšobné priestory navrhnuté spôsobom, ktorý simuluje javiskový priestor, budú slúžiť študentom herectva, réžie, dramaturgie a scénografie. Nevyhnutnou súčasťou sú aj učebne teoretických predmetov. K dispozícii budú aj obslužné priestory prevádzky divadla zahŕňajúce skladové priestory a dielne s predpokladom využitia pre odbor scénografie.

    So stavbou budovy sa začalo v júli 2008 a 31. marca 2010 sa uskutočnilo kolaudačné konanie.

Fotogaléria

Bratislava 13. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku