Minister školstva Ján Mikolaj ocenil 56 osobností z radov pedagógov

26.03.2009

     Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil dnes podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj 56 pedagógov za ich prácu. Za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča si z rúk ministra v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach prevzali 16 Veľkých medailí sv. Gorazda, 20 Malých medailí sv. Gorazda a 20 ďakovných listov. Zároveň minister poďakoval aj všetkým učiteľom, ktorí sa s plným nasadením venujú žiakom a ochotne im odovzdávajú vedomosti a vychovávajú ich.
     Dve z Veľkých medailí sv. Gorazda boli tento rok udelené in memoriam. Minister školstva SR Ján Mikolaj sa takto rozhodol oceniť za celoživotnú pedagogickú prácu a osobitný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania baletného majstra Dušana Nebylu a Mgr. Adriána Šurína za osobný prínos pri vybavení, zveľadení a modernizácii Základnej školy na Mladežníckej 3 v Košiciach - Šaci a významné výsledky vo vedomostných, jazykových a športových súťažiach žiakov tejto školy.
Fotogaléria

Trenčianske Teplice 26. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku