Minister školstva Ján Mikolaj ocení úspešných študentov

14.11.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj 18. novembra 2008 slávnostne ocení významné úspechy žiakov a študentov. Spolu 30 žiakov základných a stredných škôl si z rúk ministra už tradične prevezme Pamätný list sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu v medzinárodných olympiádach a športových súťažiach.
    
V školskom roku 2007/2008 sa žiaci našich škôl zúčastnili na 16 medzinárodných súťažiach, z ktorých priniesli 45 medailí (11 zlatých, 15 strieborných a 19 bronzových). Významný úspech dosiahli na medzinárodnej olympiáde ruského jazyka, na ktorej získali 10 medailí, z toho 4 zlaté.

Miesto a čas: hotel Holiday Inn - zimná záhrada, Bajkalská 25/A, Bratislava, 14.00 hod. 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku