Minister školstva Ján Mikolaj ocení gymnázium v Žiari nad Hronom čestným názvom

  • Dátum: 27.05.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v piatok 28. mája 2010 počas slávnostnej akadémie na gymnáziu v Žiari nad Hronom odhalí tabulu s čestným názvom školy Gymnázium Milana Rúfusa. Čestný názov sa zapožičiava škole ako ocenenie ministra školstva za dlhodobo veľmi dobre výsledky vo výchovnej a vzdelávacej činnosti. Na slávnostnom akte sa zúčastní aj pani Magdaléna Rúfusová, vdova po básnikovi.
     V rámci návštevy školy odovzdá Ján Mikolaj vysvedčenia 23 vybraným maturantom a diskutovať bude s pedagogickými zamestnancami školy. 

     Gymnázium, ktoré v súčasnosti navštevuje 579 žiakov, realizuje každý rok  niekoľko celoškolských i predmetových projektov. V školskom roku 2009/2010 úspešne uskutočňuje napríklad projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009  či projekt Zábavná elektronika. Okrem toho škola získala finančné prostriedky z eurofondov na realizáciu projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu.

      Miesto a čas: Gymnázium J. Kollára 2, Žiar nad Hronom, 10.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku