Minister školstva Ján Mikolaj navštívil základné školy na východnom Slovensku

  • Dátum: 05.05.2010

     V stredu 5. mája navštívil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj Základnú školu v Trebišove na Gorkého ulici a Základnú školu E. Ruffínyho v Dobšinej.
     Minister si prezrel školu Trebišove, kde pre havarijný stav prebehla komplexná rekonštrukcia vykurovacieho systému v priestoroch telocviční, bazéna a šatní. Škola sa vyprofilovala ako jazyková, patrí medzi tie, ktoré nemajú problém s učiteľmi cudzích jazykov. Svedčí o tom aj fakt, že angličtinu, nemčinu a ruštinu vyučujú od prvého ročníka. Interiér školy tvorí školská jedáleň, odborné učebne na jazyky, odborné učebne na informatiku, fyziku a chémiu. „Mojím  úsilím bolo, aby v každej škole boli počítače a pripojenie na internet. Môžem skonštatovať, že sa nám ho podarilo naplniť," uviedol minister.
     Ján Mikolaj navštívil aj Základnú školu v Dobšinej, ktorá má približne 618 žiakov. V rámci návštevy si pozrel aj obnovené priestory školy. Okrem iných finančných príspevkov škola získala prostriedky aj z operačného programu Vzdelávanie v rámci opatrenia  Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít pod názvom: Myslím už dnes na zajtrajšok.
     Na stretnutí so zástupcami viacerých škôl regiónu minister vyzdvihol skvalitnenie výučby a jazykové kurzy. ,,Naše deti nesmú zaostávať v jazykovej gramotnosti za ich rovesníkmi  v iných štátoch Európy," argumentoval.
Fotogaléria

Bratislava 5. máj 2010

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku