Minister školstva Ján Mikolaj navštívi zrekonštruované školy v Novoti a Oravskom Veselom

28.05.2010

      V pondelok 31. mája 2010 navštívi podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj Základnú školu s materskou školou v Novoti a Základnú školu s materskou školou (ZŠ s MŠ) v Oravskom Veselom.

     Zrekonštruované priestory ZŠ s MŠ v Novoti, medzi ktorými je napríklad IKT zariadenie - dataprojektor a komunikačná technika, vybudovanie bezbariérového vstupu vo všetkých stavebných objektoch, si minister školstva pozrie po slávnostnom prestrihnutí pásky. V rámci rekonštrukcie bolo vytvorených 6 bežných tried a 5 odborných tried (dve jazykové učebne, jedna učebňa výtvarnej výchovy, jedna počítačová učebňa, jedno chemické laboratórium). Základnú školu v Novoti navštevuje 557 žiakov a materskú školu 74 detí.

    Po prehliadke obnovenej budovy Základnej školy s MŠ v Oravskom Veselom sa minister školstva stretne so samosprávou obce a pedagogickými zamestnancami školy. Základnú školu v Oravskom Veselom navštevuje 478 žiakov a materskú školu 87 detí.

 Miesto a čas:

- Základná škola s MŠ, Novoť 315, o 13.00 hod.

- Základná škola s MŠ, Oravské Veselé 337, o 15.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku