Minister školstva Ján Mikolaj navštívi základné školy v Ľubotíne a Podolínci

23.03.2010

    Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v stredu 24. marca 2010 navštívi Základnú školu s MŠ v Ľubotíne, ktorej cieľom je informačná konferencia k projektom realizovaným na škole. K projektom napríklad patrí zníženie energetickej náročnosti a nadstavba ZŠ a prístavba objektov pre špecializované učebne.

     Po stretnutí s realizátormi projektov v Ľubotíne minister Ján Mikolaj navštívi Základnú školu s MŠ v Podolínci. Medzi projektmi školy, ktoré finančne podporilo Ministerstvo školstva SR, bola v roku 2009 pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zriadená mobilná počítačová učebňa s 18 notebookmi a pripojením na internet v ktorejkoľvek triede školy prostredníctvom wifi siete.

Miesto a čas: ZŠ s MŠ Ľubotín, Školská 2, o 13.00 hod., 
                      ZŠ s MŠ Podolínec, Školská 2, 14.30 hod.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku