Minister školstva Ján Mikolaj diskutoval v HN Clube

04.03.2010

     Podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes  4. marca 2010  zúčastnil na diskusnom fóre  HN Clubu. Spolu s hosťami Jánom Bujňákom - rektorom Žilinskej Univerzity v Žiline, Rudolfom Sivákom - rektorom Ekonomickej Univerzity v Bratislave a  Františkom Gahérom - rektorom Univerzity Komenského v Bratislave hovorili o kvalite vysokých škôl v kontexte výskumu a vývoja.
     Minister prítomným predstavil možnosti operačného programu Výskum a vývoj, v rámci ktorého sa v diskusii rozoberalo skvalitnenie infaštruktúry vysokých škôl. Cieľom programu je zvyšovať konkurencieschopnosti ekonomiky, vznik nových inovatívnych malých a stredných podnikov, tvorba nových pracovných miest a  zlepšenie vzdelávacieho procesu na vysokých školách.
Fotogaléria

Bratislava 4. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku