Minister školstva Ján Mikolaj bude rokovať s členmi Kurikulárnej rady

03.03.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa zajtra 4. marca 2009 zúčastní na zasadnutí Kurikulárnej rady.
   
S členmi poradného orgánu prerokuje návrh vyhlášky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných, stredných, základných umeleckých a praktických školách a na odborných učilištiach. Kurikulárna rada sa bude zaoberať aj vyhláškou o školských internátoch a metodickými pokynmi na hodnotenie žiakov základných aj stredných škôl. 

Miesto a čas: Ekoiuventa, Búdková cesta 2, Bratislava, 13.30 h 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku