Minister školstva Ján Horecký v utorok slávnostne otvorí konferenciu o transfere technológií a inováciách – COINTT 2022

Easy Access, Open Access, spin-offy, či superodpočet. Aj to sú nástroje, ktoré majú priniesť inovatívny prístup do vzťahu medzi akademickou (vedeckou) obcou a súkromným sektorom. Ako samostatné témy ich predstaví ďalší ročník odbornej konferencie COINTT (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER).

logo CVTI

COINTT 2022 sa pokúsi naplno odkryť potenciál akademických pracovísk s cieľom zintenzívnenia ich spolupráce s priemyslom. Konferenciu organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a uskutoční sa 18. – 19. októbra 2022 v konferenčných priestoroch Hotela Saffron v Bratislave. Otvoriť ju príde aj Ján Horecký, nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Programovú štruktúru konferencie COINTT tvoria tradične tri hlavné pódiá: Cooperation – Innovation – Technology Transfer.

Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií

Prvý konferenčný deň otvorí téma stransparentňovanie univerzít pre súkromnú sféru v zahraničí a na Slovensku, ktorá je pre slovenské akademické prostredie veľmi aktuálna a žiaduca. Predstaví ju jeden z keynote spíkrov aktuálneho ročníka podujatia Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity v Taliansku.

Loccisano svoje viac ako pätnásťročné skúsenosti s transferom technológií zúročuje ako riaditeľ spoločnosti BeHold s.r.l., ktorá spravuje spin-offy či akcie Bolonskej univerzity. Loccisano účastníkom predostrie, v čom tkvie tajomstvo úspechu bohatšej spolupráce talianskych a západoeurópskych univerzít s priemyslom. Prezentáciu doplní slovenský kontext, ktorý odprezentuje Lucia Rybanská, riaditeľka Know-how Centra Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Konferencia predstaví aktuálne veľmi diskutované prístupy na ochranu duševného vlastníctva Easy Access a Open Access

V druhý deň podujatia odznejú dve keynote prezentácie.

Prvá sa bude venovať prístupu Easy Access. Ako tento nástroj na akceleráciu procesu transferu vyvinutej technológie do priemyslu funguje v zahraničí, ako s ním pracujú zahraničné univerzity, a ako napomáha transparentnosti akademického sektora voči súkromnému? Tieto a podobné otázky zodpovie vo svojej prezentácii Kevin Cullen, druhý keynote spíker konferencie COINTT 2022. Ako by mohol fungovať tento nástroj na ochranu duševného vlastníctva na Slovensku predstaví Michal Hrivnák zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Cullen je jeden z najväčších svetových odborníkov v oblasti Easy Access. Už vyše dvadsať rokov presadzuje a aktívne buduje silnú podnikateľskú kultúru na univerzitách po celom svete. Pôsobil na University of New South Wales v Sydney, Heriot-Watt University v britskom Edinburgu a na Glasgowskej univerzite. Aktuálne pôsobí ako prorektor pre inovácie na Univerzite pre vedu a techniku kráľa Abdullaha (King Abdullah University of Science and Technology - KAUST) v Saudskej Arábii. Počas svojej kariéry pomohol vzniku viac ako 250 startupov a množstvu produktov a služieb.

Druhá kľúčová prezentácia druhého dňa predstaví Open Access prístup k ochrane duševného vlastníctva, ktorý verejnosť pozná najmä zo sveta softvéru, knihovníctva a hudby. Súčasťou prezentácie budú aj informácie, ako tento prístup, už od roku 2017, aktívne využívajú na Masarykovej univerzite v Brne (MUNI). Tému odprezentuje Matej Búřil, vedúci právneho oddelenia Centra transferu technológií na MUNI v Brne. Búřil ponúkne reálne príklady využitia Open Access v procese transferu technológií.

„Konferencia týmito témami predstaví na Slovensku zatiaľ nepoužívané, dokonca v niečom 'kontroverzné' prístupy k ochrane duševného vlastníctva, a to používateľsky priateľskou formou voči podnikateľskému sektoru. Tieto prístupy rečníci nielen fakticky predstavia, ale aj priblížia, čo bolo za ich vznikom. Poukážu na ich význam pre 'používateľov' zakúpeného duševného vlastníctva/licencií. Upresnia i to, ako a kde sa využívajú. To ocenia tak priami účastníci procesu transferu technológií a všetci ďalší, ktorí majú čo do činenia s duševným, prípadne priemyselným vlastníctvom. To znamená priemysel, výskumno-vývojové centrá, patentoví zástupcovia a podobne,“ uvádza Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií v CVTI SR.   

Ako fungujú slovenské univerzitné spin-offy?

Diskutujúci odborníci sa budú na konferencii venovať aj fungovaniu a vzniku univerzitných spin-off spoločností. Budú hovoriť o riešeniach, ako táto forma komercializácie duševného vlastníctva môže byť na univerzitách efektívna a rozšíriteľná. „Téma spin-offov v rámci konferencie COINTT dostane svoj vlastný priestor po prvýkrát. Na ich význam pre univerzity poukáže samostatný programový vstup, ale napríklad aj prezentácia Renáty Bačárovej z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tá, mimo iného, poukáže na význam vytvárania týchto univerzitných 'startupov' aj v kontexte legislatívnych limitov pri realizácii transferu technológií na UPJŠ v Košiciach.“    

Využívajú slovenské firmy superodpočet – ekonomický nástroj na podporu inovácií? 

Na svoje si prídu i zástupcovia priemyslu a podnikateľov venujúci sa inováciám. Konferencia im ponúkne reálne príklady z praxe využitia superodpočtu a patentboxu. Navyše predstaví novorozbiehajúce sa európske iniciatívy na podporu inovácií - Európske centrá digitálnych inovácií a Európsky inštitút pre inovácie a technológie.

Zvučné mená inovačného ekosystému Slovenska

Konferencia sa dotkne v rámci svojho bohatého programu mnohých iných tém týkajúcich sa komercializácie duševného vlastníctva. Vystúpia i také osobnosti ako Michaela Kršková, Chief Innovation Officer Úradu vlády SR a tajomníčka Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a Norbert Kurilla, poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie. Doplní ich Ľudovít Paulis, bývalý štátny tajomník MŠVVaŠ SR, aktuálne pôsobiaci na Ústave patologickej fyziológie, Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ale aj profesor Pavol Šajgalík, predseda SAV a mnohí ďalší. Program je zverejnený na www.cointt.sk/program/. Podujatie bude prebiehať výhradne v prezenčnej forme.

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS). Za svoju prácu a prístup sú oceňovaní vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. Tento rok sa jubilejný desiaty ročník udeľovania cien uskutoční počas spoločenského večera.

Ocenenia odovzdajú Michaela Kršková, Chief Innovation Office Úradu vlády SR v kategórii Inovátor/Inovátorka. Kancelária prezidenta SR sa iniciatívou Prezidentská zelená pečať snaží podporovať najmä zelené inovácie, a tak Michal Novota, poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku, odovzdá ocenenie práve v kategórii Inovácia. A z rúk významného hosťa podujatia Kevina Cullena, prorektora pre inovácie saudskoarabskej King Abdullah University of Science and Technology, si prevezme ocenenie víťaz  v kategórii Počin v oblasti transferu technológií

 

COINTT 2022 18. -  19. október 2022 Hotel Saffron, Bratislava

Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová

a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)  

Organizátorom podujatia je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR).

Spoluorganizátormi sú Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), konzultačná spoločnosť na podporu startupov - Civitta Slovakia, a. s.

a Národné centrum pre transfer technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR

za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.

Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií

na Slovensku II – NITT SK II/Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk.

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: tel: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk                                                                                                             

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR: Eva Vašková, tel.: 02/ 69 25 113, eva.vaskova@cvtisr.sk


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky