Minister školstva inštaluje nového predsedu SAV do funkcie

26.06.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v pondelok 29. júna 2009 slávnostne uvedie do funkcie nového predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) prof. Jaromíra Pastoreka. Inštalácia sa uskutoční o 9.30 hod. v zasadacej miestnosti SAV (2. posch.)

 

Prof. Jaromír Pastorek patrí k špičkovým predstaviteľom slovenskej vedy, od roku 2001 pôsobí ako riaditeľ Virologického ústavu SAV. Ako vedec sa venuje virológii a onkológii, v ktorej dosiahol významné úspechy (napríklad v skúmaní rastlinného vírusu strakatosti ďateliny lúčnej a v prácach na príprave ľudského rekombitantného interferónu ako liečiva proti rakovine).

Od r. 1998 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Bol tiež školiteľom 9 doktorandov (PhD. študentov) s úspešnou obhajobou. Je nositeľom ocenenia Vedec roka 2001, v roku 2007 bol agentúrou ARRA zaradený do vedeckej špičky SR v biológii a v r. 2008 získal cenu Literárneho fondu za vedecký ohlas. Je členom Učenej spoločnosti SAV a členom Európskej akadémie vied a umení.

 

Bratislava 26. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku