Minister školstva informoval zástupcov miest a obcí o reforme školstva

15.05.2008

     O princípoch a cieľoch školskej reformy informoval 14. mája 2008 podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj delegátov a hostí XVIII. snemu Združenia miest a obcí Slovenska.
    
Vo svojom vstúpení poukázal na zmeny, ktoré navrhuje nový zákon o výchove a vzdelávaní. „Navrhovaná právna norma, ktorou sa v týchto dňoch zaoberá parlament, zrovnoprávňuje postavenie škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa, ako aj postavenie odborných škôl. Súčasne zaraďuje materské, jazykové a základné umelecké školy do školskej sústavy," uviedol Ján Mikolaj. Ako ďalej povedal, súčasťou reformy slovenského školstva je tiež pripravovaný zákon o odbornom vzdelávaní a zákon o postavení pedagogických zamestnancov. Po schválení a uvedení týchto právnych noriem do praxe sa bude ministerstvo školstva venovať príprave zákona o celoživotnom vzdelávaní.
     Zástupcovia miest a obcí budú v úlohe zriaďovateľov škôl vstupovať do procesu schvaľovania školských programov. Preto minister školstva vyzval účastníkov snemu k úzkej spolupráci pri uskutočňovaní školskej reformy na Slovensku.

Bratislava 15. mája 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku