Minister školstva Eugen Jurzyca sa zúčastnil na výjazdovom rokovaní vlády

  • Dátum: 30.08.2010

     Počas prvého výjazdového rokovania vlády v piatok 27. augusta 2010 v Košiciach minister školstva, vedy, výskumu a športu  SR Eugen Jurzyca navštívil základnú školu v Nacinej Vsi, okr. Michalovce. Ide o školu, ktorá sa pred mesiacom pri rekonštrukcii zrútila.  

     Minister školstva bol na stretnutí so starostom obce Nacina Ves a vedením Krajského školského úradu v Košiciach informovaný o zabezpečení vyučovania žiakov v obci. Deti navštevujúce túto základnú školu budú od 2. septembra plynule pokračovať vo vyučovaní v náhradných priestoroch. Pri zabezpečovaní nových priestorov sa prihliadalo najmä na to, aby deti zo sociálne slabších rodín nemuseli za vyučovaním dochádzať mimo obce. Súčasne sa minister Jurzyca oboznámil s aktuálnou situáciou vyšetrovania nešťastia a ďalšími alternatívami riešenia sanovania objektu. V rámci návštevy si pozrel aj časť zrútenej budovy základnej školy.

     V tento deň sa minister školstva stretol aj s rektormi dvoch košických univerzít - Ladislavom Mirossayom, rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Emilom Pilipčincom, rektorom Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na stretnutí s nimi diskutoval o aktuálnych témach v oblasti vysokého školstva, ako sú kvalita vzdelávania, zverejňovanie záverečných prác na internete, vek garantov, akreditačný proces či štúdium zahraničných študentov na týchto univerzitách.

 

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku