Minister školstva Eugen Jurzyca sa zúčastnil na oslavách 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave

  • Dátum: 19.10.2010

     Na akademickej slávnosti pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave sa dnes v priestoroch auly EU zúčastnili okrem iných aj prezident SR Ivan Gašparovič, premiérka Iveta Radičová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady univerzity a jednotlivých fakúlt sa zúčastnilo aj tridsať rektorov vysokých škôl zo Slovenska a zahraničia, približne štyridsať veľvyslancov a zástupcov diplomatických zborov, ako aj  mnoho absolventov i študentov.

    Ekonomická univerzita vznikla 1. októbra 1940 ako súkromná Vysoká obchodná škola v Bratislave zriadená obchodnými a priemyselnými komorami z Bratislavy, Banskej Bystrice a Prešova. Bola treťou vysokou školou na Slovensku a na jej čele stál profesor Jur Hronec. Od svojho vzniku EU už vychovala viac ako 72 000 absolventov. V roku 2010 jej bol po komplexnej akreditácii priznaný štatút univerzity.

Fotogaléria

Bratislava 19. október 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku